شرایط و قوانین

نوردیکس نام تجاری گردشگری است و تمامی رزرو ها و خدمات اجرایی آن با تحت آژانس سفیران سفر پارس ثبت شده در میراث جهانگردی به شماره 9477/126/952  انجام می گردد .

 کاربر با تایید این گزینه رسما اعلام می نماید که قوانین مندرج در  فروش تور و خدمات گردشگری خارجی در آخرین نسخه منتشر شده در سایت سازمان میراث گردشگری و جهانگردی  را به آدرس http://portal.ichto.ir   به همراه شرایط قوانین اختصاصی نوردیکس مندرج در وب سایت مجموعه به آدرس Nordix.fi را خوانده و تایید نموده است.

قوانین و مقررات اختصاصی رزرو هتل در نوردیکس :