ثبت شکایت و پشتیبانی

دوست عزیز سلام،
شما میتوانید برای ارتباط با پشتیبانی نوردیکس و یا ثبت شکایت با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.

شماره تلفن پشتیبانی و ثبت شکایت: ۲۹ ۰۰ ۲۴۱ ۹۳۰ ۹۸+